15.4.2021 Halli avattu yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.  Sulkupäätös ei lain mukaan koske myöskään ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Tilan vuokrannut yksityinen henkilö voi tuoda mukanaan tilaan esimerkiksi personal trainerin tai muun yksityisopettajan niin halutessaan.

Tartuntatautilaissa säädetään, ettei pykälän 58 g mukaista tilojen sulkemispäätöstä sovelleta yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan. Tilan voi siis sulkemispäätöksestä huolimatta vuokrata tällaiseen toimintaan. Vuokrattavan tilan pitää olla sellainen, että se soveltuu yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvaan käyttöön.

Yksityis- ja perhe-elämän piirin määritelmä

Yksityis- ja perhe-elämän piirillä tarkoitetaan jokaiselle ihmiselle kuuluvaa henkilökohtaista elämänpiiriä, jossa yksilöllä on oikeus elää omaa elämäänsä vapaana viranomaisten tai muiden ulkopuolisten aiheettomalta puuttumiselta ja joka on turvattu perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Tällaisessa henkilökohtaisessa elämänpiirissä on keskeisesti kysymys perheen, suvun ja henkilön muun lähipiirin keskinäisistä suhteista ja toiminnasta.

Tila voidaan siis sulkemispäätöksestä huolimatta vuokrata edellä tarkoitettua yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvaa käyttöä varten. Tällaista käyttöä on esimerkiksi tilan käyttäminen syntymäpäiväjuhlien tai häiden järjestämiseen. Yksityis- ja perhe-elämän piiriin ei esimerkiksi kuulu urheilujoukkueen harjoitukset tai kuntosalin käyttö toisilleen ennestään tuntemattomien henkilöiden kanssa, vaikka tilan olisi vuokrannut yksityinen henkilö.

Lähde. avi.fi 

Toistaiseksi käytössä on yksi tenniskenttä, jonne voi tehdä varauksia varausjärjestelmän kautta. Vuoro vaihtuu kellonsoidessa. Kentällä on kaksi tuoliryhmää, joista vuorolle tulijat valitsevat vapaana olevan. Näin lopettavilla pelaajilla on tilaa siirtyä pois kentältä. Kun eri seurueet kohtaavat kentällä, 2m turvavälit pystytään pitämään.

Korona-aikana huomioitavaa:
  • Edellytämme maskin käyttöä kaikilta yli 12-vuotiailta
  • Vain terveenä hallille. Jos on flunssan oireita, jää kotiin ja noudata THL:n ohjeita (www.thl.fi)
  • Pidä 2 metrin turvaväli kaikessa toiminnassa.
  • Hallilla oleskelu on ehdottomasti kielletty.
  • Pese kädet hallille tultaessa ja/tai käytä käsidesiä.
  • Pukuhuoneiden käyttöä kehoitetaan välttämään.

Varauksia voi tehdä varausjärjestelmän kautta.

Turvallisia pelejä kaikille!